Randevu: 0312 212 17 24

SİGARA VE KANSER


• Sigara kansere bağlı ölümlerin % 30’undan sorumludur.

• Akciğer kanserlerinin % 85’i sigaraya bağlıdır.Bir çalışmaya göre pasif sigara içiminin de akciğer kanseri riskini % 25 arttırdığı bulunmuştur.

• Günde 1 paket sigara içen kişilerin içmeyenlere oranla 10 kat daha fazla akciğer kanserine yakalanma riski bulunmaktadır.

• Sigarayı bırakmak her yaşta kanser riskini azaltır.

Sigaraya bağlı kanserler
• Ağız-dil-yutak-gırtlak-tükrük bezi-diş eti
• Akciğer-bronş
• Yemek borusu-mide-karaciğer-pankreas-bağırsak-anüs
• Böbrek-mesane-penis-vulva-rahim ağzı
• Kan kanserleri

Ağız,boğaz ve yemek borusu kanserlerinin %60 – 93’üne sigara ve tütün çiğnemek sebep olur.

Böbrek,mide,mesane ve pankreas kanserlerinde ve lösemide artışa sebep olur.

Serviks kanserlerinin % 30’u aktif ve pasif sigaraya içimine bağlanmıştır.
Pasif Sigara İçiciliği

Ev içinde sigara içiliyorsa;
Çocuklar ortalama günde 5 sigara içmiş olmaktadır.
Bebekler hastaneye 3 kat daha fazla başvurmaktadır.
Ani bebek ölümü riski 2.5 kat artmaktadır.
Bebeklerde kolik tarzı karın ağrısı 2 kat artmaktadır.
Çocuklarda astım ve solunumsal infeksiyon riski 2 kat artmaktadır.
Çocuklarda akciğer kanseri kronik bronşit sıklığı artmaktadır.
Kocası sigara içen kadınlarda akciğer kanser ile ölüm 2-3 kat artmaktadır.

Sigaranın çocuklar üzerindeki etkileri

• Anne-babanın sigara kullanımı çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarını (bronşit, pnömoni) % 50 arttırır.
• Astım riskini arttırır.Astımı kötüleştirir.
• Ani bebek ölümlerine yol açtığı düşünülmektedir.
• Çocuklarda meningokok hastalığını kolaylaştırdığı düşünülmektedir.
Sigaranın Zararlı Etkileri
Sigara yılda milyonlarca ölüme sebep olur.
Sigara içicisinin ömrü 15-25 yıl kısalır.
Bir çalışmada sigara içmeyen erkeklerin %78’inin içenlerin ise ancak %42’sinin 73 yaşına geldiği bulunmuştur.

Tek önlenebilir ölüm sebebidir.
Sigaraya bağlı hastalıkların tedavisi önemli bir ekonomik yük getirmektedir.
Sigara dumanına maruz kalanlar da risk altındadır. Dışarıya üflenen sigara dumanında zehirli gazlar dışında çok küçük parçacıklar da bulunur. Bunlar akciğerin uç bölgelerine ulaşarak zarar verirler.
Sigaranın katarakt gelişiminde etkili olduğu görülmüştür.
Sigara içenlerde yüzdeki kırışıklıklar daha fazla ve daha derindir.Ayrıca saç beyazlaması ve dökülmesi de daha fazla görülür.
Sigara içenlerde işitme kaybı % 70 daha fazladır.
Sigara içen kadınlarda idrar kaçırma şikayetleri daha çoktur.

NİKOTİN
Nikotin psikoaktif (ruh durumu üzerine etkili) bir ilaçtır.
Eroin ve kokaine yakın bağımlılık yapar.
Uyarıcı veya yatıştırıcı olarak etki edebilir (stimülan veya sedatif).
Konsantrasyon ve kısa süreli hafızayı arttırıcı etkisi vardır.
Sabah ilk sigaranın nikotinden dolayı haz verici etkisi yüksektir.
Gün boyunca nikotine duyarlılık azaldığından daha fazla sigaraya gereksinim olur.

 

T Ü T Ü N
Başta sigara olmak üzere tüm tütün ürünleri bir çok hastalığa yol açması veya tedaviyi olumsuz etkilemesi açısından önemlidir.
Tütünün Etkileri
• Farmakolojik
• Toksik
• Mutajenik
• Kanserojenik
İnflamatuar (Oksidan, proteaz,mediatör salınımı)

Tütündeki maddeler
• Kansere yol açan maddeler
• Kanseri ilerletenler
• Zehirli ve tahriş edici maddeler
• Uyarıcılar, zevk vericiler, aromatik maddeler
Tütündeki madde çeşitleri
• 3882 Toksik Madde
• Polonyum -210 KANSEROJEN
• Radon RADYASYON
• Metanol FÜZE YAKITI
• Toluen TİNER
• Kadmiyum AKÜ METALİ
• Bütan TÜPGAZ
• DDT BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ
• Siyanür GAZ ODASI ZEHİRİ
• Aseton OJE SÖKÜCÜ
• Katran ASFALT
• Naftalin GÜVE KOVUCU
• Arsenik FARE ZEHİRİ
• Amonyak TUVALET TEMİZLEYiCİSİ
• CO EKSOZ DUMANI
• Asetik Asit SİRKE
• Kloroform ANEZTEZİK
• Nikotin BAĞIMLILIK YAPICI

Kadın ve Sigara
Sigara kadınlarda infertilite riskini arttırır.
Düşük, dış gebelik, ölü doğum, düşük tartılı doğum ve prematüre doğum riski artar.
Sigara içen annelerden bebekleri kanser riski taşıyan genetik mutasyonlar geçebilir.
Çok miktarda sigara kullanımı erkeklerde impotansa katkıda bulunur.
Sperm yoğunluğunda ve hareketliliğinde azalmaya yol açar.
Spermatozal DNA fragmantasyonu yapar Sperm konsantrasyonunu bozar.

Sigara kadınlarda osteoporoz ve deri kırışıklarını arttırır.
Sigara içen kadınlarda menapoz sonrası dönemde kalça kırığı riski 60 yaşında % 17, 70 yaşında % 41 fazladır.
Gebelik ve Sigara
• Prematür doğum
• Erken membran rüptürü
• Düşük doğum ağırlığı
• Intrauterin büyüme geriliği
• Ani bebek ölümü
• Konjenital anomaliler
• Solunum problemleri
• Intrayentriküler hemoraji
• Persistan pulmoner hipertansiyon
• Kraniosinostozis
• Retinel vasküler anomaliler
• İnfantil kolik ile ilişkilidir
• Menstrüel siklus düzensizlikleri
• İnfertilite
• Ektopik gebelik riski
Sigara ve Akciğer Hastalıkları
Sigara hemen hemen tüm akciğer hastalıklarında risk faktörüdür.
Grip,üst solunum yolu enfeksiyonları, pnömoni sigara içenlerde daha fazla görülür.
Sigara, kronik zeminde mikroorganizmaların özellikle solunum epiteline bakteriyel adherensinde artışa neden olur.

Kronik bronşit, amfizem çoğunlukla sigarayla ilişkilidir.
Sigara içen astımlarda şikayetler ve klinik bulgular ağırlaşır.
Sigara ve Kalp Hastalıkları
30’lu ve 40’lı yaşlarda sigara içenlerin kalp krizi geçirme riski içmeyenlerin 5 katıdır.
Sigara kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin en az % 20’sinden sorumludur.
Sigara HDL (iyi yağ)’yi düşürür.
Kadınlarda östrojen eksikliği yaparak kalp hastalıklarını arttırır.
Kadın içicilerde kalp krizi riski erkek içicilere göre % 50 daha çok artış gösterir.
Sigara koroner arter hastalığı için major risk faktörüdür.
Sigara içenlerde miyokard infarktüsü riski 2.5 kat artmaktadır.
Pasif içicilerde kalp hastalıklarına bağlı ölümler % 30 artış göstermiştir.
Başta koroner arterler olmak üzere tüm arteriyel sistemde yetmezliklere yol açarlar.

Sigara akut olarak kan basıncında 10 mmHg’lık artış yapar.
Sigara içen hipertansiyon hastalarında kalp ve böbrek problemleri daha sık görülür.
Hipertansif hastalarda sigara bırakıldığında koroner arter hastalığı riski % 35 – % 40 düşer.
• Nikotin damar endotelinde morfolojik değişiklikler yapar.
• Damar endotel hücresinde DNA sentezini uyardığı ve vasküler proliferasyona yol açtığı gösterilmiştir.

Sigara ve Diabet
Sigara içenlerde diyabet gelişme riski 1.4-3.3 kat artmaktadır.
Diyabetiklerde makro ve mikrovasküler komplikasyon artmaktadır.
Diyabetik sigara içicilerinde HDL azaldığından koroner arter hastalığı riski daha belirgindir.
Glisemi kontrolü sigara içen diyabetlilerde kötüdür
Sigara içen diyabetiklerin nefropati riski içmeyenlerden fazladır ( Mikroalbüminüri nedeniyle).
Nöropati riski Tip I ve II diyabetlilerde artar

Sigara ve Nörolojik Hastalıklar
Günde 1 paket sigara içenlerde felç geçirme riski 2.5 kat artar.
Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda sigara felç riskini arttırır.
İntraserebellar hemoraji riski iki kat
Serebral infarkt riski üç kat artmaktadır.
Vasküler demans oluşumunu kolaylaştırır.
Parkinson hastalığının erken semptomlarını baskıladığı için tanı konulmasını geciktirir

Sigara ve KBB Hastalıkları
Sigara üst solunum yollarında ödem, mukus sekresyonu ve mukosilier transport inhibisyonu yapar.
Nazal ve nazofaringeal mukozal klirensi bozar.
Üst solunum yollarında bakteri ve virüs kolonizasyonuna zemin hazırlar.
Östaki borusunda yetersizliğe yol açar.
Aktif ve pasif sigara içimi otitis media riskini artırır.
Menier hastalığı, akut işitme kaybı gibi durumlarda tedaviyi etkileyeceğinden sigara bıraktırılmalıdır.
Aktif ve pasif sigara içiciliğinde paranazal sinüzit riski artmaktadır.
Sigara içenlerde larenjit sık görülür.

Sigara ve İskelet SistemiSigara yeni kemik oluşumunu önleyerek osteoporoza sebep olur.
Sigara içen kadınlarda menapoz sonrası dönemde kalça kırığı riski 60 yaşında %17, 70 yaşında %41 fazladır.
Omurgada bozukluklara yol açar.
Sigara içenlerde bel ağrıları daha fazla görülür.
Sigara içenlerin kemikleri yoğunluk kaybeder; kırıklar daha kolay olur ve iyileşme %80’e kadar daha yavaş olur.
Günde 1 paketten fazla içenlerde sırt problemleri de daha fazladır.

 

HAZIR MISINIZ?

 

Ayrıntılı Bilgi İçin;

info@biorezonans.net

Tel: 0312 212 17 24