Randevu: 0312 212 17 24

05
May

Baş Ağrısı

headacheBaş ağrısı her zaman önemli sağlık sorunlarından biri olmuştur. Her toplumda, her çağda çok sık olarak insanları etkilemektedir. En az bir kez başı ağrımamış birisine rastlamak neredeyse imkânsızdır. Baş bölgesinde ağrıya duyarlı yapıların sayısı çoktur. Bu yapıların basıya uğramaları ve yer değiştirmeleri, iltihabi olayları, baş ve boyun kaslarının sürekli kasılmaları, kafadaki damarların daralması veya genişlemesi, ağrıya duyarlı sinirlerin uyarılması ağrı nedeni olabilir. Tüm bu bilgilerden anlaşılacağı gibi baş ağrılarının pek çok nedeni olabilir. Uluslararası Baş Ağrısı Derneği’nin  yayınladığı baş ağrısı sınıflama rehberinde baş ağrıları önce iki ana gruba ayrılır. Eğer baş ağrısına neden olan ikincil bir olay söz konusu ise (Tümör, enfeksiyon, beyin damar hastalığı, glokom, akut sinüzit vb.) bu ‘sekonder baş ağrısı’ olarak değerlendirilir. Eğer öykü,  fizik ve nörolojik muayene ve ileri tetkikler ile ağrının nedeni olarak yapısal bir değişiklik veya sistemik bir hastalık tespit edilemezse bu durum‘primer baş ağrısı’ olarak kabul edilmektedir. Tüm baş ağrılarının yaklaşık %90’ını primer baş ağrıları oluşturmaktadır.

                                   Primer Baş Ağrıları

1-Migren

2-Gerilim baş ağrısı

3-Küme ve diğer otonom bulgularla seyreden baş ağrıları

4-Diğer seyrek görülen baş ağrıları

Leave a Reply